Otevíráme jubilejní 10. bezkontaktní myčku v ČR

Otevíráme jubilejní 10. bezkontaktní myčku v ČR
Kvě 30/2017 perina

Vážení klienti a obchodní partneři,

rádi bychom Vám oznámili, že jsme pod značkou MYJE.TO otevřeli v pořadí již 10.  bezkontaktní myčku v České republice, a to v Rokycanské ulici v Plzni. Dalších 6 pozic v současnosti připravujeme k výstavbě (z toho 3 pozice budou otevřeny ještě v tomto roce), přičemž cílem je otevřít 10 až 20 provozoven v průběhu následujících 2-3 let. Naše strategie otevírat provozovny v blízkosti obchodních center se ukazuje jako správná, pronajímatelé ploch vnímají jako hlavní benefity:

  • dodatečný příjem z nájemného
  • další služba nabízená zákazníkům obchodních center
  • zvýšený zájem o konkrétní prodejní místo
  • možnost spolupráce v oblasti marketingu (bonusové kupony na bezplatné mytí při nákupu nad limit, využití reklamních ploch na myčce, společná inzerce apod.)
  • silný a stabilní obchodní partner

MYJE.TO využívá špičkovou německou technologii společnosti FRANK (www.frank-hdr.de), která je považována za jednoho z nejkvalitnějších producentů bezkontaktních automyček. Myčky tohoto výrobce jsou úspěšně provozovány v mnoha zemích západní Evropy.

Po vzájemném potvrzení zájmu o spolupráci s pronajímatelem pozemku, schválení projektové dokumentace a podpisu nájemní smlouvy, následuje jednání s úřady a získání stavebního povolení, které zpravidla trvá 4 až 5 měsíců. Doba výstavby myčky pak činí 1 měsíc od získání stavebního povolení.

Společnost MYJE.TO spadá do skupiny Šestý uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen „Fond“). Fond je speciální fondem kvalifikovaných investorů podle zákona o kolektivním investování a investuje zejména do pohledávek a portfolií či jiných druhů finančních aktiv jako úvěrů a dluhopisů. Čistá hodnota aktiv Fondu podle poslední účetní závěrky činí 530 mil. Kč.

Právní služby MYJE.TO a Fondu poskytuje
advokátní kancelář HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS.